نصب پوشش سقف

سقف


نصب نور گیر روی سقف سالن ها با پلی کربنات

سقف2


طراحی و ساخت انواع کانکس های ثابت و متحرک با ساندویچ پانل


نصب ساندویچ پانل سقف های قوسی ، شیبدار و دیواری


طراحی و ساخت اتاق های تمیز و بهداشتی با ساندویچ پانل برای شرکت های دارو سازی